Woodland d.o.o 2018
  • Novo u ponudi - Peći i kamini na pelet

  • Peleti- Mali presovani ocilindri od drvnih ostataka, promjera 6mm, dužine 10 do 30mm, vlage do 10%, ugodnog mirisa, bez ikakvih dodataka, ljepila ili kemikalija

  • Peleti - 50% jeftinije od lož ulja, 30% jeftinije od plina

  • Peleti - Energent koji najmanje zagađuje okoliš, 100% ekološki, a emisije CO2 gotovo ne postoje

  • Woodlandovci

ENERGETSKI EFIKASAN

 Korištenje jedne tone peleta,

 zamjenjuje 500 lit. lož-ulja, 

 600 kubnih metara prirodnog 

 gasa ili 4.800 kilovat-sati 

                          električne energije. 

 

NAJPOVOLJNIJE GRIJANJE

U poređenju sa drugim 

gorivima ili upotrebom 

elektične energije, korištenje

peleta je znatno isplativije.

EKOLOŠKO GORIVO


Drveni peleti se proizvode od

100% prirodnih materijala

i ne sadrže dodatna veziva,

kemikalije ili aditive.Iskorištavanje fosilnih goriva ima svoju cijenu, a to je zagađenje sa promjenama koje se odražavaju na klimu. Kyoto protokol obavezuje industrijalizirane zemlje da smanje emisije štetnih plinova. Jedan od načina ispunjenja tih obaveza je proizvodnja obnovljivih izvora energije. 

Trgovačko društvo Woodland d.o.o., osnovano je 2010. godine, i registrovano je za obavljanje djelatnosti u okviru obnovljivih izvora energije. Bavimo se proizvodnjom najkvalitetnijeg i najefikasnijeg drvnog peleta u regiji. Naš pelet napravljen je od najkvalitetnijeg repromaterijala i drveta iz netaknute prirode zapadne Bosne i Hercegovine. 

Naš pelet se proizvodi od drveta jela/smreka i pakuje se u Big-Bag vreće od 1000kg ili u vreće 15 kg. Po karakteristikama odgovara standardu ENplus-A2. 

Ako se odlučite za sistem grijanja na pelete, odabrali ste štedljiv, ekonomski isplativ sistem, sa neutralnom emisijom CO2 u atmosferu.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________